Synnøve Finden

Bærekraft

Vårt bidrag til en bedre fremtid

Hva er bærekraft? I utgangspunktet er det et diffust begrep. Men for oss i Synnøve er det noe konkret vi jobber målrettet med hver dag.

Råvarene vi jobber med kommer fra jorda og kyr, så det er naturlig for oss å jobbe med bærekraft. I det legger vi at alt vi gjør skal ha så lite fotavtrykk på naturen og klima som mulig.

Derfor har vi satt oss noen mål som henger sammen med FNs bærekraftsmål. Disse målene skal hjelpe klimaet, men også sørge for at vår produksjon ikke går utover biologisk mangfold og at alle som jobber for oss skal ha anstendig lønn og arbeid.

For å nå disse målene er vi nødt til å finne nye måter å produsere mat på, men vi skal også hjelpe forbrukere å endre sine vaner og ta bedre valg for miljøet. Det er både gøy og inspirerende å få jobbe med, forteller Sofie Oraug-Rygh.

Hun er direktør for kommunikasjon, myndighetskontakt og bærekraft i Scandza Norge, som Synnøve er en del av.

Sofie Oraug-Rygh er direktør for kommunikasjon, myndighetskontakt og bærekraft i Scandza Norge, som Synnøve er en del av.

Mindre matsvinn

Lange tradisjoner for ysting og matproduksjon har gitt oss stor respekt for råvarer som kommer fra jorda eller levende dyr. Derfor er det ingenting som er mer trist for oss enn spiselig mat som kastes.

På fabrikken jobber vi alltid med å sørge for at det blir så lite matsvinn som mulig.

– Dette er noe vi har jobbet med lenge, og som alle våre ansatte er veldig opptatt av. I produksjonen prøver vi alltid å redusere svinnet ved å finne Reodor Felgen-løsninger, sånn at mest mulig havner på det norske matbordet. For eksempel blir avkapp fra ost revet opp og kan brukes til blant annet pizza, taco og lasagne. Sånn sett får vi brukt all osten vi lager.

En del av arbeidet er også å hjelpe forbrukere å gjøre bedre valg og kaste mindre mat. Det er stor forskjell på nordmenn og våre spisevaner.

– Noen familier spiser en kilo med ost i uka, mens andre trenger bare litt. Det er ulike behov, og derfor har vi også ulike størrelser på osten. Med mindre pakker eller skivet ost, slipper du å kaste restene du ikke klarer å spise opp, sier Oraug-Rygh.

Best før, like god - eller bedre - etter

Er du en av dem som fortsatt følger datomerkingen på mat slavisk? Eller har du oppdaget at maten ofte er like godt etter at den har “gått ut på dato”? Vi i Synnøve har gått fra å merke mat med “Best før” til “Best før, men ofte god etter”. Det er ikke uten grunn. 

– Vi sier at den ofte blir enda bedre etter. Ost er et levende produkt. Det betyr at om den blir oppbevart riktig, vil den bare blir bedre og bedre på smak. Det har nok gått mye bra ost i søpla på grunn av datomerkingen. Her jobber vi med å lære opp forbruker til å endre vaner.

6 tips for å hindre at bra ost går i søpla

1. Oppbevar osten riktig i forseglet plast. Da holder den seg mye bedre.

2. Sett osten på høykant.

3. Begynner osten å bli hvit? Det trenger ikke være mugg, men bare at osten utvikler seg.

4. Er det mugg på osten? Skjær det bort, og bruk resten.

5. For lite ost igjen til å skjære opp med ostehøvel? Riv opp skorpene og bruk til pizza eller taco.

6. Ikke kjøp større ost enn dere klarer å spise.

Mindre emballasje gir mindre plastavfall

Et annet ledd i vår klimasatsing er hvordan vi kan bruke mindre plast. For at maten skal holde seg best mulig og at så lite som mulig må kastes, er vi fortsatt avhengige av å bruke plast.

– Det er fortsatt plast som sørger for at maten holder seg best, men vi kan sørge for at vi bruker så lite plast som mulig. Vi eksperimenterer hele tiden med hvor tynn plasten kan være, uten at det går utover holdbarheten, sier Oraug-Rygh.

Resultatet av det er blant annet at vår revet ost har 65% mindre plastemballasje enn tilsvarende produkter fra andre produsenter. Ved å fjerne hanken på bøtten med Synnøve Gresk yoghurt Naturell sparer vi 6 tonn plast i året.

– Vi vet dessverre at ikke all plast blir gjenvunnet, men havner andre steder, i verste fall ute i naturen. Vi må sørge for at plasten som brukes kan gjenvinnes, og at den blir merket godt sånn at forbrukeren kan resirkulere den videre.

Samtidig fortsetter arbeidet med både å lage god mat til folket, men også å bidra til en bedre fremtid.

– Dette er jobb som vi aldri blir ferdige med. Vi må alltid sørge for å bli bedre, men det er utrolig inspirerende å jobbe på denne måten, sier Oraug-Rygh.

Synnøve er en del av Jordanes. All rapportering knyttet til vårt ESG-arbeid og Åpnehetsloven blir på gjort Jordanes nivå. All relevant informasjon ligger tilgjengelig på [jordanes.no] https://www.jordanes.no/investors/reports-presentations.