Synnøve Finden

Spørsmål og svar om selskapet

Heter vi Synnøve, Synnøve Finden eller Finden?  

Vi liker å bare kalle oss Synnøve.  

Hvem eier Synnøve Finden?  

Synnøve eies av Scandza. Scandza et norskeid merkevareselskap som ble etablert av Stig Sunde og Jan Bodd i 2007. I dag eies Scandza av Jan og Stig, ny partner Karl Kristian Sunde og over 100 ansatte.  Scandzas hovedfokus er videreforedling av lokale råvarer. Scandza eier også blant andre Sørlandschips, Leiv Vidar og Finsbråten. Les mer om Scandza her.   

Hvorfor importerer Synnøve yoghurt fra Hellas?  

I 2013 fant vi ut at det var et stort potensial for å utvide yoghurtutvalget i Norge. Når man som liten bedrift skal lansere et helt nytt produkt krever det store investeringer, det hadde vi ikke mulighet til, men vi hadde mulighet til å importere kvalitetsprodukter fra Hellas. I dag er Synnøve Gresk godt innarbeidet i norsk handel og vi har som mål å begynne å produsere yoghurt i Norge med norsk melk.  

Hvorfor driver Synnøve med mer enn meieriprodukter? 

Vi er liten aktør sammenlignet med konkurrentene våre. Vi mener også at vi har noen ulemper innenfor meierimarkedet. For å kunne være en seriøs utfordrer har vi hatt behov for flere ben å stå på. Vi har begynt med juice, knekkebrød og granola. Nå har vi også kastet oss ned i kjøttdisken.  

Alt vi gjør gjør vi for å styrke merkevaren Synnøve, for å kunne satse mer i Norge.  

 

Hvorfor produserer ikke Synnøve alle sine produkter i Norge?  

Synnøve sin hovedstrategi er å videreforedle norsk råvare i Norge. Noen ganger vil velge å importere. Det kan ha med rammebetingelser å gjøre, nyetablering av produkter vi ikke har produksjonskapasitet for eller produksjonsanlegg for i Norge, eller at vi ikke får tak i råvare i Norge.  

Har du spørsmål om de ulike produksjonene våre, ta kontakt! 

Hvorfor driver Synnøve med utelandsbearbeiding av kjøtt? 

I 2020 valgte Synnøve å lansere nitrittfritt kjøttpålegg. Vi lager pålegget av norsk kjøtt, men vi bearbeider det i Sverige. Grunnen til at vi videreforedler det i Gøteborg er at vi der har teknologi som gjør at vi ikke trenger å tilsette nitritt og vi kan bruke en mer miljøvennlig emballasje. Investeringer i tilsvarende utstyr i Norge på nåværende tidspunkt er ikke en mulighet.  

Hvorfor har Synnøve et tomt meieri på Tolga? 

Vi ønsker å starte produksjon av norske meieriprodukter på Tolga så fort som mulig, men for å kunne gjøre det trenger Synnøve riktige rammebetingelser på osteproduksjonen vår. Pr. i dag hindrer rammebetingelsene oss å gjøre investeringer på Tolga. 

Hvem kjøper Synnøve melk fra?  

Synnøve kjøper melk fra Tine.  

Hvorfor snakker Synnøve om mangel på like konkurransevilkår? 

Synnøve mener ikke vi betaler for mye melka vi kjøper, vi mener vi betaler for mye sammenlignet med våre konkurrenter.  

En av ordningene vi mener svekker konkurransen er konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk. Her er det forskjell på tiltakene for flytende og faste produkter. Flytende favoriseres med 50 øre pr. liter melk. Vi mener det skal være like tiltak for produksjon av konsummelk og produksjon av ost.