Synnøve Finden

Kontakt

Synnøve Finden AS

Du kan kontakte oss på denne e-postadressen: resepsjon.oslo@synnove.no eller på telefon: 23 33 44 00

Besøksadresse: Henrik Ibsensg. 60 c, 0255 Oslo

Postadresse: Postboks 1542 Vika, 0117 Oslo

Presse: sofie.rygh@scandza.com eller 977 72 483

Ledergruppe

Synnøve er en del av Scandza Norge.

Trond Haug 

Daglig leder/CEO 
Scandza Norge

trond.haug@scandza.com

Anders Engelsen  

CFO
Scandza Norge

anders.engelsen@scandza.com

Øyvind Berg 

Produksjonsdirektør
Scandza Norge

oyvind.berg@synnove.no

Sofie Oraug-Rygh 

Direktør for kommunikasjon, myndighetskontakt og bærekraft
Scandza Norge

sofie.rygh@scandza.com

Markus Matsson 

Markedsdirektør Synnøve

markus.matsson@scandza.com

Produksjonsanlegg

Synnøve Finden AS, avd. Alvdal

Besøks- og postadresse: Grindegga 31, 2560 Alvdal

Synnøve Finden AS, avd. Namsos

Besøksadresse: Hyllaveien 2, 7800 Namsos

Postadresse: PB 394 Sentrum, 7801 Namsos

Synnøve Finden AS, avd. Hardanger

Besøks- og postadresse: Aga, 5776 Nå

Synnøve Finden AS, avd. Vestby

Besøks- og postadresse: Deliveien 3, 1540 Vestby