Synnøve Finden

Bærekraft

Synnøve skal bidra til at Norge og verden når FNs bærekraftsmål. For oss i Synnøve er bærekraft veldig konkret. Gjennom stadige forbedringer i produksjon vår og med produktene våre kan vi bidra til at vi når alle de 17 målene, i tillegg har vi plukket ut 4 mål vi mener vi har et ekstra stort ansvar for.  

Bærekraftsmål 2: Vi skal jobbe for matsikkerhet, fremme riktig ernæring og et bærekraftig jordbruk. Vi skal tilby produkter som er bedre for deg og for miljøet. Det betyr mindre salt, sukker og fett og mer proteiner, fiber og vitaminer. Det betyr å stille krav til råvaren og våre leverandører, og det betyr at vi skal sørge for å produsere det vi kan hjemme i Norge.  

Bærekraftsmål 8: Vi skal fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Vi skal sørge for lokale, lønnsomme arbeidsplasser der vi produserer, og vi skal stille krav til våre leverandører om anstendig lønn og arbeidsforhold. 

Bærekraftsmål 9: Vi skal bidra til fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon. Vi skal hele tiden lete etter nye og bedre måter å produsere produktene våre, hvordan vi kan gjøre produktene sunnere og emballasjen bedre.  

Bærekraftsmål 12: Vi skal bidra til å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. Det betyr minst mulig avfall, hos oss og hos forbruker, og det betyr minst mulig CO2-utslipp hos oss og forbruker. Vi skal jobbe med oss selv, og hvordan vi kan hjelpe deg, slik at våre produkter blir stadig mer bærekraftige. 

Matsvinn i produksjon

Hos oss i Synnøve har matsvinn lenge vært øverst på agendaen. Vi kutter svinn hos oss, og hos deg.  

Siden tidlig 2000-tallet har vi mål svinnet i produksjonen vår, på alle linjer, hver eneste dag. Vi indentifiserer hvor og hvordan svinnet oppstår, og så justerer og optimaliserer vi hele tiden for minimere svinnet. Dette er arbeid som må jobbes med hver eneste dag. Vi har stadig nye produksjonsmønstre som endrer prosessene og som gjør at vi må sette inn nye tiltak. Vi har nye produkter som kan skape nye utfordringer, men vi gir oss ikke. Målet er 0 svinn.   

Matsvinn hos forbruker

Det er mange måter å hjelpe deg som forbruker til å kaste mindre mat.  Vårt mål er at vi ikke skal behøve å kaste mat.

Vi har laget ost i mindre biter og skivet ost i ulike format. Ulike husstander har ulike behov. Mindre oster og skivet ost minker svinnet hos forbruker. 

Vi jobber med bedre åpne/lukkeløsninger på emballasjen. Gulost blir gjerne bedre jo lengre den er lagret, så lenge den er oppbevart riktig. Vi jobber hele tiden med å finne smarte løsninger så osten skal holde enda lengre i ditt kjøleskap. Som vi sier, best før, men enda bedre etter. 

Vi skriver best før, ofte god etter. Holdbarhet er utrolig viktig for å redusere matsvinnet. Så lenge osten er oppbevart riktig går den ikke ut på dato. Derfor merker vi med det bransjen sammen er blitt enige om; best før, ofte god etter på alle Synnøveprodukter.  

Vi jobber også hele tiden med å bedre holdbarheten. Nye produksjonsmåter kan bidra til å forlenge holdbarheten på produkter, uten at man må bruke tilsetningsstoffer. 

Synnøve har også signert bransjeavtalen for å redusere matsvinn og er med i Matvett, og samarbeider med Too Good to Go og Havaristen.

Synnøve og Havaristen har begge en interessant historie og et langt samarbeide.

Begge har fokus på matsvinn – skal en emballasje fornyes eller et parti nærmer seg datoen, finner Synnøve og Havaristen en løsning.

Synnøve har signert bransjeavtalen for å redusere matsvinn og har et mål om ikke å kaste varer – Havaristen bidrar til å nå dette målet ved å kjøpe- og selge varer, som av en eller annen grunn, ikke kan selges via de tradisjonelle kanalene.

Grønt Punkt Partner

Synnøve Finden er som Grønt Punkt Partner, medlem i et lojalitetsprogram for medlemmer i Grønt Punkt Norge. Grønt Punkt Norge AS sikrer finansiering av returordningene for plast-, metall- og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter de innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong. Ved hjelp av enkle grep som å merke emballasjen med Grønt Punkt og kildesorteringspiktogram, får våre medlemmer en god anledning til å vise forbrukerne at de tar samfunnsansvar. Jo flere bedrifter som blir Grønt Punkt Partner, desto tydeligere vil norsk næringsliv fremstå som miljø- og samfunnsansvarlig.

Synnøve Finden har signert Plastløftet.

Emballasje

Synnøve jobber hele tiden må å ha den mest bærekraftige emballasjen. Vi jobber ut i fra en modell der hvor vi først ser på hvordan vi kan redusere emballasjebruken uten at det går på bekostning av kvalitet. Så ser vi på om vi kan bruke resirkulert materiale eller materiale som er lett å resirkulere. Her er noen eksempler på hva vi har gjort de siste årene.

  • Redusert tykkelsen på Synnøve skivet ost emballasjen. I 2019 reduserte vi tykkelsen på Synnøve skivet ost emballasjen med 23%, dette gjør at vi årlig sparer ~30 tonn med plast.
  • Vi selger Synnøve revet ost i pose istedenfor i beger. Dette betyr at vi bruker ca. 65% mindre plast enn det markedsleder gjør på revet ost.
  • Vi har lansert Synnøve Klemmeost med 50% mindre emballasje enn tilsvarende produkt på aluminiumstube.
  • Vi har fjernet "hanken" på Synnøve Gresk Yoghurt Naturell bøtten. Dette har resultert i en besparelse på 6 tonn plast årlig.

Dette er bare begynnelsen og vi vet at det er mulig å få til mange flere smarte løsninger på emballasje.

Les mer her